Hoppa till sidans innehåll

Föreningsintyg


Fyraveckors-regeln
Polisen anger att man måste inkomma med ansökan om förnyat tillstånd (”5-årslicens”) senast fyra veckor innan den innevarande förfaller. Vi rekommenderar därför medlemmarna att ha god koll på när era tidsbegränsade licenser går ut och vara ute i god tid vid ansökan om förnyelse!
Alla utfärdade föreningsintyg skickas numer direkt till polisen från föreningen via mail.

Får utfärdas av
Styrelsen på ordinarie styrelsemöte eller av delegerad person (nedanstående)

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare

Grundkrav
För att uppfylla kraven för att kunna få ett föreningsintyg krävs:

  1. Aktivitetskrav – kunna uppvisa föreningsaktivitet sedan minst sex månader tillbaka, räknat från den dagen då föreningsintyget utfärdas.
  2. Skjutskicklighetskrav – dokumenterade ”guldmärkesserier” (3 st/år, precision och snabbmoment)

Se. Skjuthandboken - bilaga 8, för mer detaljer

Föreningen kan enbart intyga sådant som är korrekt! Uppfylls enbart delar av kraven, kan föreningen utfärda föreningsintyg på det som uppfylls, sedan kan medlem bifoga ev. dispensansökan till polisen i licensansökan med förklaring/åberopade skäl för att enbart delar av kraven är uppfyllda – polisen tar sedan beslut om dispens beviljas eller avslås.

Giltiga ”guldserier”
Får tillgodoräkna sig dokumenterade serier som skjutits under innevarande och föregående år.

  1. Externa (nationella eller krets-) tävlingar
  2. Interna formella klubbtävlingar
  3. Organiserad föreningsträning (”tisdagsträning”)
  4. Bestyrkta guldserier - får bestyrkas av ordinarie styrelseledamot eller medlem som är explicit delegerad av styrelsen att göra detta. Skall dokumenteras i ”resultatpärmen” i 50 m - skjuthallen.

För detaljerad information och hänvisning till lagrum, regler och liknande, samt olika länkar som är styrande kring utfärdande av föreningsintyg - se ”den långa versionen”! Där finns även förtydligande kring hur uppgifterna i föreningsintyget skall ifyllas innan det mailas över till föreningen för underskrift.

Föreningsintyg_regelverk_EPK.pdf (Fördjupning av regelverket, öppnas i nytt fönster)
Länk till Skjuthandboken (öppnas i nytt fönster)
Länk till Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (öppnas i nytt fönster)

OBSERVERA!
Polisen eller förbunden gör i nuläget inga lättnader pga. Covid-19, gällande vad som krävs av enskild medlem eller föreningen för att kunna utfärda föreningsintyg. Detta gör det nu extra viktigt att enskild medlem noga för dokumentation över sin aktivitet och på så sätt kan påvisa behov av vapen man söker licens på. Behovet bedöms som tidigare i slutändan av Polisen.

Styrelsen rekommenderar enskilda medlemmar att med de nu begränsade skytteaktiviteter som erbjuds (pga. Covid-19) att själva aktivt söka upp lämplig skytteverksamhet i form av till exempel tävlingar utanför föreningens organiserade verksamhet, för att om polisen efterfrågar det, kunna uppvisa aktivitet om man söker förnyat tidsbegränsat tillstånd eller ansöker om licens på ytterligare vapen (=uppvisa ”behov” av vapen som man söker licens på).

Håll koll på när era tidsbegränsade tillstånd (”5-årslicenser”) går ut.

Uppdaterad: 18 MAR 2021 13:21 Skribent: Stefan Gehrs
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Emmaboda PK - Skyttesport
Fredrik Dahllöf, Bjurbäcksgatan 23
36133 Emmaboda

Kontakt:
Tel: 0706390397
E-post: This is a mailto link

Se all info