Hoppa till sidans innehåll

Svenska Pistolskytteförbundet - Föreningsutskick 2-2021

11 JUL 2021 14:39
Utdrag från Föreningsutskick 2-2021. Nederst på sidan finner du länk till hela utskicket.
  • Skapad: 11 JUL 2021 14:39

Tävlingsverksamheten
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en flerstegsplan för avveckling av de Covidrelaterade restriktionerna. Från 2021-07-01 har landet gått in i fas 2, och verkställande utskottet har därför beslutat om ändrade regler och rekommendationer för tävlingsverksamheten (bilagd). Förbundsledningen följer  utvecklingen, och nya beslut kommer att fattas beroende på utvecklingen – förhoppningsvis mot ytterligare lättnader. För det nationella tävlingsprogrammet 2021, se förbundets hemsida. Det är nödvändigt med flexibilitet på alla nivåer för att få ut det mesta av återstoden av 2021.

Förbundsmötet 2021
Förbundsmötet 2021 genomfördes den 20 juni via Zoom. Protokollet finns publicerat på förbundets hemsida. En uppdaterad kontaktförteckning bifogas detta föreningsutskick (bilagd).

Rikstävlingar på Hemmabana
Under maj och juni har rikstävlingar på hemmabana i Precision och Magnumprecision genomförts med ett glädjande stort deltagande. Just nu pågår ett omfattande gransknings- och rättningsarbete av inrapporterade resultat. Stötestenen är klasstillhörigheten – cirka 8 % av deltagarna i klass 1 är anmälda i fel klass. Preliminär individuell resultatlistan förväntas vara klar under juli och kommer att publiceras på hemsidan. Liksom 2020 kommer det under september 2021 att genomföras rikstävlingar på hemmabana i Militär Snabbmatch och i PPC. Inbjudningar dessa tävlingar är bilagda.

Klassindelning, märkesfordringar m.m.
Föreningarna ska upplysa sina medlemmar om vilken klass de tillhör (1, 2 eller 3 samt i förekommande fall dam, junior eller veteran yngre alternativt äldre). Föreningarna behöver också upplysa skyttarna om märkesfordringarna, utifrån skyttens ålder. Slutligen behöver föreningarna, i samråd med skytten, komma överens om vilken förening som är skyttens Svenska Pistolskytteförbundet huvudförening (den som betalar avgiften). Informationen finns tillgänglig i MAP respektive i Skjuthandboken. Det är inte hållbart i längden att de enskilda medlemmarna var och en för sig kontaktar förbundskansliet för att stämma av allmängiltiga uppgifter.

Föreningsintyg
I NP 2-2021 finns en artikel om föreningsintyg. Förbundsledningen vill återigen understryka vikten av att detta sköts korrekt från såväl föreningarnas som medlemmarnas sida. Även slarvfel skadar förtroendet för  föreningsintygen.

Semesterstängning av kansliet
Förbundskansliet kommer i år att hålla semesterstängt från 12 juli och öppnar igen 16 augusti.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare

INFÖR SOMMAREN
• Tvätta händerna, eller använd handsprit.
• Håll avstånd där det är möjligt.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Följ alla anvisningar.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
Följ förbundets hemsida www.pistolskytteforbundet.se
Här publiceras fortlöpande nyheter om:
• Regler för genomförande av skytteaktiviteter i pandemitider.
• Stomprogram för 2021 och 2022 samt förändringar i nationella tävlingsprogrammet.

Förbundet finns också på Facebook.

Svenska Pistolskytteförbundet önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Länk till hela föreningsutskicket.

Skribent: Stefan Gehrs
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Emmaboda PK - Skyttesport
Fredrik Dahllöf, Bjurbäcksgatan 23
36133 Emmaboda

Kontakt:
Tel: 0706390397
E-post: This is a mailto link...

Se all info