Hoppa till sidans innehåll

Svenska Pistolskytteförbundet - Föreningsutskick 1-2021

21 MAR 2021 16:06
Svenska Pistolskytteförbundet Föreningsutskick 1-2021
Detta utskick innehåller missiv med allmän information.
  • Skapad: 21 MAR 2021 16:06

Tävlingsverksamheten

På grund av den pågående pandemin och de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som har utfärdats för att undvika smittspridning har Förbundsstyrelsen beslutat att ingen tävlingsverksamhet får genomföras på någon nivå (riks- nationell, landsdels-, krets- och förenings-) för närvarande. Undantaget är hemmabanetävlingar, se nedan. Beslutet gäller till och med 2021-06-30, men omprövas fortlöpande. Sista datum kan bli såväl senare som tidigare.

Samtliga SM 2021 har ställts in, liksom NM i fältskjutning (inklusive uttagningstävlingen). EM i PPC har flyttats till 2022.

När tävlingsverksamheten förhoppningsvis kan återupptas kommer det att bli nödvändigt med flexibilitet på alla nivåer för att få ut dt mesta av återstoden av 2021.
Hemmabanetävlingar

Förbundsstyrelsen anser att en hemmabanetävling är jämförbar med enskild träning, under förutsättning att den genomförs på ett likartat sätt. Andra skytteorganisationer har resonerat på ett liknande sätt. Förbundsstyrelsen medger därför att hemmabanetävlingar genomförs på det sätt som beskrivs i ”Kompletterande regler för genomförande av hemmabanetävlingar, med anledning av Covid-19”. Som skytteorganisation verkar vi i en förtroendebransch, och det är av avgörande betydelse att detta undantag tillämpas på ett ansvarsfullt sätt, inte som ett alibi för att samla medlemmarna för sedvanliga föreningstävlingar.

Rikstävlingar på Hemmabana

Förbundet har genomfört ”Rikstävlingen på hemortens banor” årligen sedan 1935. Liksom 2020 kommer det även under september också att genomföras rikstävlingar på hemmabana i Militär Snabbmatch och PPC. Nytt för 2021 är en hemmabanetävling i Magnumprecision, som kommer att genomföras samtidigt (maj-juni) och i tillämpliga delar på samma sätt som tävlingen i precisionsskjutning. Inbjudningar till tävlingarna i maj-juni är bilagda.

Aktivitetskravet

Förbundet har inte fått några indikationer på att den pågående pandemin, med dess inverkan på möjligheten att bedriva skytte, påverkar de krav på aktivitet som statsmakterna ställer för tillstånd att inneha enhandsvapen. Det är därför viktigt att föreningarna skapar tränings-tillfällen där alla medlemmar kan vara aktiva i den grad som krävs.

Förbundsmöte 2021

Förbundsmötet 2021 avses genomföras på distans söndagen den 20 juni. Kallelse och övriga handlingar kommer stadgeenligt att sändas ut minst fyra veckor före mötet.

SäkB 2020

Säkerhetsbestämmelser civilt skytte 2020 (SäkB 2020) är fastställd. Den finns att ladda ner från förbundets hemsida. Obsrveera att Polismyndighetens besiktningar och godkännande av skjutbanor tills vidare utgår från SäkB april 2015.
Polismyndigheten håller för närvarande på att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd för skjutbanor.

Föreningsstadgar

Stadgarna i en förening är föreningens grundlag. Bland annat regleras vad som krävs för att styrelsen ska kunna fatta giltiga beslut, och hur många som minst ska vara närvarande för det. Den som är jävig, exempelvis den person som beslutet gäller eller en nära anhörig, får inte vara närvarande. Jävsfrågan blir särskilt aktuell i samband med frågor om föreningsintyg. En förutsättning för att kunna vara ordförande, styrelseledamot eller suppleant är vidare att personen är medlem. Sammantaget ger detta ett minimiantal för hur liten en styrelse och en förening kan får bli. En förening utan en beslutsmässig styrelse kan inte fatta beslut och i förlängningen inte vara medlem i kretsen/förbundet.
Notera också att en stadgeändring inte är giltig förrän den godkänts av kretsstyrelsen.

Övriga pågående ärenden

Blyfrågan är alltid aktuell. Se artikel i NP 1-2021, sid 23.
Inom vapenområdet är läget oförändrat.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare
Svenska

INFÖR SOMMAREN!

Ta vara på tillfällen att skjuta, men
• Tvätta händerna, eller använd handsprit.
• Håll avstånd där det är möjligt.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Följ alla anvisningar.
• Ta reda på om någon klubbkamrat behöver din hjälp.

HÅLL DIG UPPDATERAD OH HÅLL UT!

Följ förbundets hemsida www.pistolskytteforbundet.se
Här publiceras fortlöpande nyheter om
• Regler för genomförande av skytteaktiviteter i pandemitider.
• Förändringar i tävlingsprogrammet.
Förbundet finns också på Facebook, och nu går det att dela igen.

Svenska Pistolskytteförbundet önskar alla medlemmar en god hälsa och att vi återigen snart kan ses på banorna!

Skribent: Stefan Gehrs
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Emmaboda PK - Skyttesport
Fredrik Dahllöf, Bjurbäcksgatan 23
36133 Emmaboda

Kontakt:
Tel: 0706390397
E-post: This is a mailto link...

Se all info