Hoppa till sidans innehåll

Information från styrelsen

11 JAN 2021 16:32
  • Uppdaterad: 11 JAN 2021 16:32

Hej alla medlemmar i Emmaboda pistolklubb!

2020 blev inte ett år som vi hade hoppats på då Covid-19 satte käppar i hjulet för oss på många sätt i form av inställda tävlingar och begränsningar i vår egen föreningsledda verksamhet mm.

Vi får hoppas att 2021 blir ett bättre skytteår än 2020!

Lite information nu när vi har gått in i 2021.

Tävlingsresultat mm.

De medlemmar som under året deltagit i externa tävlingar etc ombeds snarast inkomma med uppgifter om när, var och resultat. Detta för att vi skall få med det i vår kommande verksamhetsberättelse samt för kvalificering av utmärkelser med mera.

Skicka uppgifterna senast onsdagen den 13 januari till sekreteraren This is a mailto link 

Årsmöte 2021.

Med tanke på de restriktioner som Covid-19 fortfarande för med sig i form av begränsningar gällande samlingar i lokaler, får vi se hur pistolskytteförbundet och skyttesportförbundet anser att vi ska hantera årsmötesfrågan - där får vi återkomma lite senare när det finns fler och tydligare riktlinjer att luta sig mot. I vilket fall måste vi ändå planera för att hålla ett årsmöte på ett eller annat sätt och det leder oss in på nomineringsfrågan gällande val av styrelse.

Tiden går fort och styrelsen vill så fort som möjligt ha in nomineringar till val av styrelseposter enligt följande;

  • Ordförande
  • Två ordinarie styrelseledamöter (Stefan Gehrs och Anna Hoberg har ett år kvar på sina förordnanden).
  • Två styrelsesuppleanter.
  • Två revisorer och en revisorssuppleant.
  • Två personer till valberedning.

Får vi inte in nomineringar till övriga poster, kommer det att bli ett svettigt år för Stefan Gehrs och Anna Hoberg, så se till att nominera/anmäla intresse snarast!

Kontakta vår sekreterare eller ordförande för nominering.

This is a mailto link

This is a mailto link

Licensärenden/föreningsintyg:

Styrelsen vill påtala vikten av att enskilda medlemmar ser till att vara aktiva i sin skytteverksamhet på olika sätt även om Covid-19 begränsar möjligheterna/tillfällena att vara med på tävlingar och föreningsledd verksamhet! Detta då Polisen tyvärr INTE gör några lättnader i sina krav i handläggningar av licenshanteringsärenden trots Covid-19. Polisen anser krasst att om man inte kan uppvisa ”föreningsaktivitet” och ”regelbunden skytteaktivitet” så har man helt enkelt inget behov av licensbelagda vapen, så det är viktigt att ni som enskilda medlemmar ser till att uppfylla dessa krav innan ni ansöker om vapenlicens hos Polisen!

Styrelsen vill också påtala för våra medlemmar att vi kommer att kräva både ”föreningsaktivitet” och dokumentation över uppfylld skjutskicklighet för att utfärda föreningsintyg när medlem ska söka licens på vapen. Dokumentation kan vara exempelvis deltagande/resultat på ”tisdagsträningar”, tävlingsresultat från interna eller externa tävlingar, eller att den som skall utfärda föreningsintyget bevittnar godkända ”guldserier”. Därtill vill vi även förtydliga att för att utfärda föreningsintyg kommer vi att kräva att enskild medlem har varit regelbundet aktiv i föreningens verksamhet på något sätt sedan MINST sex månader tillbaka – det går således inte att komma och ”bli aktiv” två veckor innan man vill ha ett föreningsintyg! Detta är helt enligt de krav som ställs på oss som förening från förbunden och polisen för att vi ska kunna utfärda ett föreningsintyg!

Detta gäller alla medlemmar men kanske främst berör de medlemmar som behöver förnya sina ”femårslicenser” under året.

”Corona-cupen”

Som ett led i att skapa möjlighet för enskilda medlemmar att vara aktiva i föreningsverksamheten och i sitt skytte även om vi har ”Covid-19-restriktioner”, kommer vi att likt förra årets ”Coronacup”, organisera en föreningstävling där medlemmar ”enskilt kan deltaga kollektivt” utan att tvingas att samlas på samma plats och tid för att tävla mot varandra och sig själva. Priser för både deltagande och prestation i tävlingen kommer att delas ut för att ytterligare sporra deltagande. Mer detaljer om denna tävling kommer så snart vi har fastställt ramarna för den.

70-, 71 eller 72-årsjubileum.

Styrelsen har gjort vissa förberedelser för att kunna hålla ett 71-årsjubileum under 2021 då Covid-19 ställde till det för oss även när det gällde firande av att det var 70 år sedan klubben bildades (1950). Men detta kommer att kräva att det blir lättnader rörande Covid-19 restriktioner för att vara genomförbart, men vi planerar vidare och hoppas att det inte behöver bli ett 72-årsjubileum 2022 i stället…vi får se vad tiden utvisar!

Begränsat registerutdrag

Enligt tidigare styrelsebeslut om att alla vuxna medlemmar som kommer i kontakt med barn och ungdomar i vår verksamhet, skall visa upp ett begränsat registerutdrag. Detta är som tidigare meddelat kopplat mot barnkonventionen och de krav vi har på oss som förening ansluten till riksidrottsförbundet.

Styrelsen påminner därför nu för sista gången de medlemmar som fortfarande inte har uppvisat ett sådant att göra det snarast! Konsekvensen för enskild medlem som inte uppvisar ett begränsat registerutdrag, kommer att bli att dessa medlemmar blir avstängda från föreningens gemensamma sammankomster/träningar etc. tills det begränsade registerutdraget är uppvisat. Det gör dessutom att eventuella uppdrag i form av skjutledare eller liknande automatiskt inte kan fullföljas av medlemmen i fråga och det får i förlängningen konsekvensen att vi inte kommer utfärda föreningsintyg vid licensansökan då medlemmen i det fallet anses ha vägrat utföra ålagda uppdrag inom ramen för föreningsverksamhet. Enskild medlem kommer dock att fortsatt äga rätt att själv träna på skjutbanan eller i luftpistolhallen utanför föreningens formella/organiserade verksamhet.

Styrelsen Emmaboda Pistolklubb

Skribent: Stefan Gehrs
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Emmaboda PK - Skyttesport
Fredrik Dahllöf, Bjurbäcksgatan 23
36133 Emmaboda

Kontakt:
Tel: 0706390397
E-post: This is a mailto link...

Se all info